• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg

Az ezredfordulón táncházvezető tanfolyamként induló Táncház Akadémia projekt a táncház módszer immár fél évszázados gyakorlatára épül. A Táncház Egyesület  égisze alatt működő időszakos sorozat lényege, hogy segítségével a Kárpát-medencében, azaz Kelet és Nyugat metszésvonalában felhalmozódott népi műveltségünk – olyan tudósok, mint Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László, Molnár István, Martin György, Kallós Zoltán, Timár Sándor és számos követőjük által összegyűjtött és rendszerbe foglalt – elemei a ma embere számára is hozzáférhetővé, mindennapi életünk részeivé válhatnak. A táncház sikerének titka talán abban keresendő, hogy általa széles tömegek és egymást követő generációk ismerhetik meg zenei és táncos anyanyelvünket, újraélhető szokásainkat. A Táncház Akadémia megrendezésével az a célkitűzésünk, hogy az addig csak lapról ismert dallamok érzelmekkel telítődjenek, a koreográfiákba merevített tánclépések életre keljenek, a lexikonokban lappangó szokásaink megelevenedjenek, amelyek által eszközöket kaphatunk örömünk, bánatunk, ünnepeink, vagy akár gyászunk kifejezésére, újfajta értékközösségek kialakítására.

A Táncház Akadémia projekt nyitott alkalmain bárki bármikor becsatlakozhat, nincs szükség előképzettségre. A „szórakozva tanulás” folyamatában kezdetektől szerepet kap az értékeken alapuló improvizáció. A résztvevők interaktív formában sajátítják el a szükséges néprajzi, táncfolklorisztikai, zenei, közművelődési és lélektani ismereteket. A gyakorlati részekben tánctechnikai fejlesztés, mozdulat- és motívumértelmezés, a gesztusok szerepe, táncbeli párkapcsolati viszonyok, ellentartás-gyakorlatok, rögtönzési technikák kerülnek terítékre, jelen esetben elsősorban a Balaton környéki tájegységek táncfolyamatain keresztül, érintve a közösségteremtő lehetőségek, a médiaforrások és gyűjtemények tudatos felhasználásának kérdéseit. Fontos kiegészítő elemekként „Táncház 50” jubileumi tematikával hordozható kiállítást, alkalmi kiadványokat, prominens táncházas személyiségekkel történő beszélgetéseket, valamint élő zenés táncházakat tervezünk. Szándékaink szerint a Táncház Akadémia résztvevői olyan átélt élményekkel és ismeretanyaggal gazdagodnak, amelyek hozzásegítik őket újabb hagyományelemek felfedezéséhez, saját alkotóközösségek kialakításához.

A Táncház Akadémián az ismeretátadás nem a közlés-befogadás metódusával történik, hanem a résztvevők az első pillanattól aktív részesei és egyben alakítói a folyamatnak. Az egyes foglalkozások vezetői egyenrangú partnereknek tekintik a jelenlévőket, ezáltal az egyének sokaságából alkalmi közösség alakul ki, amelynek elfogadáson és azonosuláson alapuló „húzása” van. Újszerű elem az is, hogy a tagok a vezetőktől és a többiektől egyaránt közvetlen visszajelzést kapnak, illetve maguk is hatást gyakorolhatnak az előrehaladás tempójára és irányára. Nem megszokott tényező az élményközpontú ismeretszerzés, a gyakorlat és elmélet egyidejű alkalmazása, a kezdeti stádiumban is lehetséges rögtönzés, valamint a népi hangszerek és a zenészek testközeli megismerése sem. Arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a Táncház Akadémián egész családok megjelenhessenek, hiszen a kisgyermekek számára külön megőrző-foglalkoztató programot szervezünk.